- Muzeum Etnograficzne w Toruniu - http://bip.etnomuzeum.pl -

Kierownik Działu Technicznego

Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu przyjmuje zgłoszenia kandydatów do pracy na  stanowisko: 

Kierownik Działu Technicznego  – umowa o pracę, pełny etat

Miejsce pracy: siedziba Muzeum Wały gen. Sikorskiego 19

I Opis stanowiska (podstawowy zakres zadań)

II Wymagania

Wymagania dodatkowe: Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych oraz niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie. Obowiązkowość, odpowiedzialność, uczciwość, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole.

III Zgłoszenie powinno zawierać: dane do kontaktu, list motywacyjny, życiorys z uwzględnieniem wykształcenia i doświadczenia wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie w procesie rekrutacji danych osobowych zawartych w ofercie pracy zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Zgłoszenia można składać do dnia 22 lipca 2021 r.:

  1. osobiście lub listownie w sekretariacie Muzeum Etnograficznego w Toruniu, ul. Wały gen. Sikorskiego 19 (w godz. 9.00-15.00),
  2. pocztą elektroniczną na adres: kontakt@etnomuzeum.pl

Muzeum Etnograficzne w Toruniu nie zwraca złożonych ofert i zastrzega sobie prawo odpowiedzi na wybrane zgłoszenia. Z wybranymi kandydatami będą przeprowadzone rozmowy w uzgodnionym indywidualnie terminie.

Toruń, 29.06.2021 r.

Opublikował:Bartłomiej Oleszek
Data publikacji:29.06.2021 11:03
Ilość wyświetleń:

Rejest zmian:

Załączniki