29 czerwca, 2021  |   |   Praca

Przeglądasz starsze wersje tego wpisu, z dnia 2021-06-29 @ 11:05:01. Poniżej znajdują się różnice pomiędzy poprzednimi wersjami, a aktualną wersją.

Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu przyjmuje zgłoszenia kandydatów do pracy na  stanowisko: 

Kierownik Działu Technicznego  – umowa o pracę, pełny etat

Miejsce pracy: siedziba Muzeum Wały gen. Sikorskiego 19

I Opis stanowiska (podstawowy zakres zadań)

 • administrowanie majątkiem nieruchomym Muzeum; 
 • odpowiedzialność za bieżący stan infrastruktury instytucji (budynki, instalacje i sprzęt, telefony, systemy p.poż. i alarmowe); 
 • organizowanie bieżącej konserwacji instalacji i urządzeń, usuwania awarii i usterek;                                 
 • prowadzenie ksiąg obiektu budowlanego dla wszystkich obiektów Muzeum;
 • planowanie i przygotowywanie w zakresie merytorycznym i formalno-prawnym zadań w zakresie inwestycji, remontów, utrzymania technicznego oraz kontroli okresowych nieruchomości i infrastruktury technicznej będących w zasobie Muzeum;
 • planowanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych, prowadzenie dokumentacji zamówień publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • opracowywanie projektów umów, specyfikacji warunków zamówienia; wniosków i innej dokumentacji związanej z zakupami, robotami i inwestycjami;
 • zapewnienie odpowiedniej infrastruktury technicznej, informatycznej oraz jej funkcjonowania, serwisu i odpowiednich usług;      
 • organizowanie i realizacja obsługi technicznej wystaw i imprez muzealnych;  
 • kierowanie pracą pracowni renowacji drewna i montażu wystaw, brygady rzemieślników Muzeum, nadzór nad pracą brygad spoza Muzeum wykonujących prace zlecone przez Muzeum;  
 • prowadzenie obowiązującej dokumentacji technicznej środków trwałych i wyposażenia;   
 • organizacja zaopatrzenia Muzeum w materiały budowlane, sprzęt techniczny, artykuły biurowe, środki czystości, wyposażenie itp.;  
 •  odpowiedzialność za działania finansowane ze środków publicznych.                                                                                                                                                                          

II Wymagania

 • Wykształcenie wyższe, mile widziane techniczne/budowlane;
 • znajomość przebiegu procesu inwestycyjnego i procedur administracyjnych;
 • znajomość prawa w zakresie zamówień publicznych, doświadczenie w praktycznym stosowaniu prawa zamówień publicznych;
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku – preferowane doświadczenie w działach inwestycji,  odpowiedzialności za infrastrukturę;
 • umiejętność obsługi pakietu Office (w tym Excel).                                                                                                                     

Wymagania dodatkowe: Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych oraz niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie. Obowiązkowość, odpowiedzialność, uczciwość, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole.

III Zgłoszenie powinno zawierać: dane do kontaktu, list motywacyjny, życiorys z uwzględnieniem wykształcenia i doświadczenia wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie w procesie rekrutacji danych osobowych zawartych w ofercie pracy zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Zgłoszenia można składać do dnia 22 lipca 2021 r.:

 1. osobiście lub listownie w sekretariacie Muzeum Etnograficznego w Toruniu, ul. Wały gen. Sikorskiego 19 (w godz. 9.00-15.00),
 2. pocztą elektroniczną na adres: kontakt@etnomuzeum.pl

Muzeum Etnograficzne w Toruniu nie zwraca złożonych ofert i zastrzega sobie prawo odpowiedzi na wybrane zgłoszenia. Z wybranymi kandydatami będą przeprowadzone rozmowy w uzgodnionym indywidualnie terminie.

Toruń, 29.06.2021 r.

Załączniki

Opublikował:Bartłomiej Oleszek
Data publikacji:29.06.2021 11:03
Ilość wyświetleń:

Rejest zmian:

Załączniki