5 grudzień, 2022  | 

Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu przyjmuje zgłoszenia kandydatów do pracy na  stanowisko: Przewodnik/opiekun ekspozycji  – umowa o pracę, pół etatu bądź pełny etat
Miejsce pracy: Olenderski Park Etnograficzny, Wielka Nieszawka, ul. Mennonitów 14


I. Opis stanowiska (podstawowy zakres zadań)

 1. Dozór ekspozycji w Parku Etnograficznym, dbanie o bezpieczeństwo ekspozycji i zwiedzających.
 2. Udzielanie zwiedzającym podstawowych informacji o ekspozycji.
 3. Oprowadzanie po ekspozycji w Parku Etnograficznym w języku polskim i angielskim.
 4. Prace porządkowe w obiektach zabytkowych  (sprzątanie z użyciem
  detergentów).
 5. Prace porządkowe na terenie Parku Etnograficznego (utrzymanie zieleni: ogródki kwiatowe, warzywne, trawniki itp.).
 6. Praca w obowiązującym czasie pracy według  harmonogramu (także soboty, niedziele i święta).
 7. Udział w montażu i demontażu wystaw.
 8. Udział w pracach związanych z przygotowaniem imprez muzealnych, zajęć edukacyjnych  i ich obsługą.

II. Wymagania

 1. Wykształcenie minimum średnie.

2. Bardzo dobra znajomość języka angielskiego.

3. Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych oraz niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.

4. Dobry stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku (brak przeciwwskazań do pracy na wysokości do 3 m).
5. Wymagania dodatkowe: obowiązkowość, odpowiedzialność, uczciwość, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole.

III. Zgłoszenie powinno zawierać:

dane do kontaktu, list motywacyjny, życiorys z uwzględnieniem wykształcenia i doświadczenia.
W CV proszę umieścić klauzulę: „Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu moich danych osobowych podanych w CV w celu prowadzenia bieżącej rekrutacji oraz w celu realizacji procesów rekrutacyjnych w przyszłości.”
Zgłoszenia można składać do dnia 12 grudnia 2022 r.: osobiście lub listownie w sekretariacie Muzeum Etnograficznego w Toruniu, ul. Wały gen. Sikorskiego 19 (w godz. 9.00-15.00), pocztą elektroniczną na adres: kontakt@etnomuzeum.pl

Muzeum Etnograficzne w Toruniu nie zwraca złożonych ofert i zastrzega sobie prawo odpowiedzi na wybrane zgłoszenia. Z wybranymi kandydatami będą przeprowadzone rozmowy w uzgodnionym indywidualnie terminie.

Opublikował:admin
Data publikacji:05.12.2022 11:35
Ilość wyświetleń:

Rejest zmian:

Załączniki