W Muzeum prowadzona jest:

 • księga wpływu muzealiów
 • księga inwentarzowa muzealiów etnograficznych
 • księga inwentarzowa muzealiów artystyczno-historycznych
 • księga depozytów
 • waria
 • ikonografia

Sekretariat prowadzi:

 • książkę kancelaryjną dla rejestracji pism przychodzących
 • rejestr rachunków
 • rejestr delegacji
 • księgę skarg i wniosków

Księgowość prowadzi:

 • księgi rachunkowe
 • księgi inwentarzowe środków trwałych
 • karty wynagrodzeń
Opublikował:admin
Data publikacji:23.09.2015 11:27
Ilość wyświetleń:

Rejest zmian: