Działy Muzeum:

 1. Dział Gospodarki i Rzemiosł
 2. Dział Rybołówstwa i Zajęć Wodnych
 3. Dział Architektury i Parków Etnograficznych
 4. Dział Sztuki i Estetyki
 5. Dział Folkloru
 6. Dział Historii i Socjologii Wsi
 7. Dział Inwentaryzacji i Dokumentacji Muzealiów
 8. Archiwum Naukowe
 9. Dział Wydawnictw i Bibliotek
 10. Dział Konserwacji Zbiorów
 11. Dział Edukacji
 12. Dział Finansowy
 13. Dział Organizacyjny
 14. Dział Techniczny

Sekcje

 1. Sekcja Dokumentacji Audiowizualnej
 2. Sekcja Promocji
Opublikował:Jakub Kopczyński
Data publikacji:23.09.2015 11:22
Ilość wyświetleń:

Rejest zmian: