Muzeum kieruje i zarządza Dyrektor na zasadzie jednoosobowego kierownictwa, powołany przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, ponosząc odpowiedzialność za całokształt działalności i wyniki pracy instytucji.

Funkcję dyrektora pełni dr Hubert Czachowski, e-mail: kontakt@etnomuzeum.pl

Zastępca jest powoływany i odwoływany przez Dyrektora Muzeum.

Działami Muzeum kierują ich Kierownicy, ponoszący z tego tytułu odpowiedzialność przed Dyrektorem.

Przy Muzeum działa Rada Muzeum w zakresie określonym w art. 11 ustawy o muzeach. Członków Rady Muzeum powołuje i odwołuje Zarząd Województwa kujawsko-pomorskiego.

Opublikował:admin
Data publikacji:23.09.2015 11:19
Ilość wyświetleń:

Rejest zmian: