Muzeum jest samorządową instytucją kultury o charakterze naukowo-badawczym i kulturalno-oświatowym.
Organizatorem Muzeum jest Województwo Kujawsko-Pomorskie.
Ogólny nadzór nad Muzeum sprawuje Minister Kultury, a nadzór bezpośredni Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Muzeum wpisane jest pod numerem EK II 4011/04/99 do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez organizatora i posiada osobowość prawną.

Opublikował:admin
Data publikacji:23.09.2015 11:18
Ilość wyświetleń:

Rejest zmian: