Muzeum gromadzi i przechowuje dobra kultury, w tym materiały dokumentacyjne z zakresu etnografii i etnologii oraz dziedzin pokrewnych.  Upowszechnia wartości nauki i kultury w oparciu o posiadane zbiory, kształtuje wrażliwość poznawczą i estetyczną. Prowadzi działalność naukowo-badawczą, wystawienniczą, edukacyjną i wydawniczą. Współpracuje z muzeami i z innymi podmiotami o podobnych celach w kraju i za granicą.

Opublikował:admin
Data publikacji:30.12.2015 08:16
Ilość wyświetleń:

Rejest zmian: