Informacje publiczne nie umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Muzeum Etnograficznego im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu, zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001r. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm) są udostępniane na wniosek.

Wniosek należy przesłać na adres poczty elektronicznej: kontakt@etnomuzeum.pl
lub listownie na adres:
Muzeum Etnograficzne
im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej
w Toruniu
Wały gen. Sikorskiego 19
87-100 Toruń

Opublikował:admin
Data publikacji:30.12.2015 07:59
Ilość wyświetleń:

Rejest zmian: