22 marca, 2023  |   |   Praca

Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu przyjmuje zgłoszenia kandydatów do pracy na  stanowisko: Opiekun ekspozycji  – umowa o pracę, pełny etat, czas określony
Miejsce pracy: siedziba Muzeum Wały gen. Sikorskiego 19


I. Opis stanowiska (podstawowy zakres zadań):

  1. Dozór ekspozycji w Parku Etnograficznym, dbanie o bezpieczeństwo ekspozycji i zwiedzających.
  2. Udzielanie zwiedzającym informacji o ekspozycji.
  3. Prace porządkowe (sprzątanie z użyciem detergentów, prace porządkowe na terenie Parku Etnograficznego).
  4. Praca w obowiązującym czasie pracy według  harmonogramu (także soboty, niedziele i święta).
  5. Udział w montażu i demontażu wystaw.
  6. Udział w pracach związanych z przygotowaniem imprez muzealnych, zajęć edukacyjnych  i ich obsługą.

II. Wymagania


1. Wykształcenie średnie.
2. Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych oraz niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.
3. Dobry stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku (brak przeciwwskazań do pracy na wysokości do 3 m).
4. Wymagania dodatkowe: obowiązkowość, odpowiedzialność, uczciwość, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole.

III. Zgłoszenie powinno zawierać:


dane do kontaktu, list motywacyjny, życiorys z uwzględnieniem wykształcenia i doświadczenia.
W CV proszę umieścić klauzulę: „Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu moich danych osobowych podanych w CV w celu prowadzenia bieżącej rekrutacji oraz w celu realizacji procesów rekrutacyjnych w przyszłości.”

Zgłoszenia można składać do dnia 31 marca 2023 r.: osobiście lub listownie w sekretariacie Muzeum Etnograficznego w Toruniu, ul. Wały gen. Sikorskiego 19 (w godz. 9.00-15.00), pocztą elektroniczną na adres: kontakt@etnomuzeum.pl
Muzeum Etnograficzne w Toruniu nie zwraca złożonych ofert i zastrzega sobie prawo odpowiedzi na wybrane zgłoszenia.

Z wybranymi kandydatami będą przeprowadzone rozmowy w uzgodnionym indywidualnie terminie.

Opublikował:admin
Data publikacji:22.03.2023 14:04
Ilość wyświetleń:

Rejest zmian:

  • Zaktualizowane 2023-03-23 @ 08:56:38 [aktualna wersja] przez admin
  • Zaktualizowane 2023-03-22 @ 14:04:47 przez admin

Załączniki