4 kwietnia, 2018  |   |   Praca

Przeglądasz starsze wersje tego wpisu, z dnia 2018-04-04 @ 08:36:45. Poniżej znajdują się różnice pomiędzy poprzednimi wersjami, a aktualną wersją.

Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu przyjmuje zgłoszenia kandydatów do pracy na stanowisko: asystent konserwatorski – pełen etat, czas określony

I. Opis stanowiska (podstawowy zakres zadań):

 1. prace konserwatorskie przy obiektach ruchomych wykonanych z różnych materiałów, typowych dla obiektów etnograficznych – z uwzględnieniem obiektów z papieru i skóry, z drewna, metalu, tkaniny, szkła, gliny, materiałów nietypowych i nietrwałych,
 2. prace konserwatorskie przy obiektach wielkogabarytowych (prace z drewnem),
 3. prace w pracowni konserwatorskiej i w oddziałach Muzeum na terenie parków etnograficznych,
 4. prace z odczynnikami chemicznymi, w tym: impregnacje, dezynfekcje, dezynsekcje,
 5. prace konserwatorskie z wykorzystaniem urządzeń technicznych,
 6. opracowywanie dokumentacji konserwatorskich,
 7. wydawanie opinii konserwatorskich (także praca w terenie).

II. Wymagania

 1. wykształcenie wyższe – konserwator zabytków,
 2. minimum 1 rok doświadczenia w zakresie odpowiadającym charakterowi pracy na opisanym stanowisku,
 3. obsługa komputera,
 4. dobry stan zdrowia, w tym ze względu na prace z wymuszoną pozycją ciała oraz pracę z odczynnikami chemicznymi,
 5. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych oraz niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.

Wymagania dodatkowe: obowiązkowość, odpowiedzialność, uczciwość, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole.

III. Zgłoszenie powinno zawierać: życiorys z uwzględnieniem wykształcenia i doświadczenia wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie w procesie rekrutacji danych osobowych zawartych w ofercie pracy zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r nr 101, poz.926 z późn. zm.)

Zgłoszenia można składać do dnia 10 kwietnia 2018 r.

 • osobiście lub listownie w sekretariacie Muzeum Etnograficznego w Toruniu, ul. Wały gen. Sikorskiego 19 (w godz. 9.00-15.00),
 • pocztą elektroniczną na adres: kontakt@etnomuzeum.pl

Muzeum Etnograficzne w Toruniu nie zwraca złożonych ofert i zastrzega sobie prawo odpowiedzi na wybrane zgłoszenia. Z wybranymi kandydatami będą przeprowadzone rozmowy w uzgodnionym indywidualnie terminie.

Opublikował:Bartłomiej Oleszek
Data publikacji:04.04.2018 08:36
Ilość wyświetleń:

Rejest zmian: