Przeglądasz starsze wersje tego wpisu, z dnia 2015-12-23 @ 13:21:32. Poniżej znajdują się różnice pomiędzy poprzednimi wersjami, a aktualną wersją.

Muzeum Etnograficzne prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
Podstawą gospodarki finansowej Muzeum jest roczny plan finansowy ustalony przez dyrektora i opiniowany przez Radę Muzeum.
Muzeum pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązań z uzyskanych przychodów.
Przychodami Muzeum są wpływy:
1) z dotacji budżetowych,
2) środki otrzymywane od osób fizycznych i prawnych,
3) z innych źródeł.

Opublikował:admin
Data publikacji:23.09.2015 11:29
Ilość wyświetleń:

Rejest zmian: