5 października, 2017  |   |   Praca

Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu przyjmuje zgłoszenia kandydatów do pracy na stanowisko: elektryk (pracownik techniczny) – pełen etat, czas określony w możliwością przedłużenia na czas nieokreślony

1.Opis stanowiska (podstawowy zakres zadań)

  1. dokonywanie systematycznych przeglądów, drobnych napraw, wymiany i konserwacji urządzeń elektroenergetycznych i instalacji znajdujących się w budynkach i na terenie zewnętrznym Muzeum,
  2. wykonywanie pomiarów instalacji elektrycznej i odgromowej,
  3. wykonywanie prac przy ekspozycjach Muzeum, m.in. oświetlenie obiektów, powierzchni wystawienniczych i innych prac związanych z montażem i demontażem wystaw,
  4. wykonywanie prac porządkowo-gospodarczych w budynkach i na terenie Muzeum,
  5. obsługa imprez na terenie Muzeum,
  6. wykonywanie prac za- i wyładunkowych obiektów w ruchu muzealnym, wewnątrz i na zewnątrz budynków (skanseny) oraz w magazynach zbiorów.

2.Wymagania

wykształcenie  zawodowe, elektryczne ze świadectwem kwalifikacyjnym uprawniającym do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV  w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, prac kontrolno-pomiarowych.
Mile widziane doświadczenie w zakresie odpowiadającym charakterowi pracy na stanowisku.

III. Zgłoszenie powinno zawierać: życiorys z uwzględnieniem wykształcenia i doświadczenia wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie w procesie rekrutacji danych osobowych zawartych w ofercie pracy zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r nr 101, poz.926 z późn. zm.)

  1. Zgłoszenia można składać do dnia 16 października 2017 r.
  2. osobiście lub listownie w sekretariacie Muzeum Etnograficznego w Toruniu, ul. Wały gen. Sikorskiego 19 (w godz. 9.00-15.00),
  3. pocztą elektroniczną na adres: kontakt@etnomuzeum.pl

Muzeum Etnograficzne w Toruniu nie zwraca złożonych ofert i zastrzega sobie prawo odpowiedzi na wybrane zgłoszenia. Z wybranymi kandydatami będą przeprowadzone rozmowy w uzgodnionym indywidualnie terminie.

Opublikował:Bartłomiej Oleszek
Data publikacji:05.10.2017 13:00
Ilość wyświetleń:

Rejest zmian: