Zmiany w tej wersji wpisu:
- Zmiana treści

Przeglądasz starsze wersje tego wpisu, z dnia 23 grudnia 2015 o 12:56:05. Poniżej znajdują się różnice pomiędzy poprzednimi wersjami, a aktualną wersją.

Organizację i porządek wewnętrzny w Muzeum określają:

  1. Statut
  2. Regulamin organizacyjny
  3. Regulamin pracy
  4. Regulamin wynagradzania pracowników zatrudnionych w Muzeum
  5. Instrukcja kancelaryjna
  6. Instrukcja archiwalna
  7. Inne zarządzenia
Opublikował:admin
Data publikacji:23.09.2015 11:23
Ilość wyświetleń:

Rejest zmian: