W Muzeum prowadzona jest:
 • księga wpływu muzealiów
 • księga inwentarzowa muzealiów etnograficznych
 • księga inwentarzowa muzealiów artystyczno-historycznych
 • księga depozytów
 • waria
 • ikonografia
Sekretariat prowadzi:
 • książkę kancelaryjną dla rejestracji pism przychodzących
 • rejestr rachunków
 • rejestr delegacji
 • księgę skarg i wniosków
Księgowość prowadzi:
 • księgi rachunkowe
 • księgi inwentarzowe środków trwałych
 • karty wynagrodzeń