Muzeum Etnograficzne w Toruniu pracuje:
  • dyrekcja, księgowość i poszczególne działy od poniedziałku do piątku, w godz. 8.oo- 15.oo
  • biblioteka udostępnia swoje zbiory dla zainteresowanych: 8.oo -15.oo
  • pracownia konserwatorska w godz 8:oo - 14:oo
  • udostępnianie zbiorów do zwiedzania odbywa się: Sezon zimowy  od 1 października do 14 kwietnia od wtorku do piątku: 9 – 16 sobota, niedziela: 10 – 16 Sezon letni  od 15 kwietnia do 30 czerwca wtorek, czwartek: 9 – 17 środa, piątek: 9 – 16 sobota, niedziela: 10 – 18 od 1 lipca do 30 września wtorek, czwartek, sobota, niedziela: 10 – 18 środa, piątek: 9 – 16 Pierwszeństwo w zwiedzaniu mają grupy wcześniej zgłoszone.
    Prawa i obowiązki osób odwiedzających Muzeum i korzystających ze zbiorów regulują instrukcje i zarządzenia wydawane przez dyrektora Muzeum na podstawie obowiązujących przepisów.   Na podstawie Zarządzenia Nr 44/2009 Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 lipca 2009 r. w sprawie określenia zasad przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków, ustalono każdy poniedziałek w godz. 14.oo – 15.3o na przyjmowanie obywateli przez Dyrektora Muzeum.