7 marca, 2016  |   |   Praca

Przeglądasz starsze wersje tego wpisu, z dnia 2016-03-07 @ 11:13:51. Poniżej znajdują się różnice pomiędzy poprzednimi wersjami, a aktualną wersją.

Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu przyjmuje zgłoszenia kandydatów do pracy na stanowisko:

przewodnik – 1 etat, czas określony

opiekun ekspozycji – 1 etat, czas określony

 1. Opis stanowisk (podstawowy zakres zadań)

Przewodnik

 1. Oprowadzanie zwiedzających po ekspozycjach stałych i czasowych Muzeum (pełnienie usługi przewodnika).
 2. Udział w prowadzeniu zajęć edukacyjnych oraz imprez.
 3. Dozorowanie ekspozycji w Parku Etnograficznym – przedział czasowy od godz. 8 do godz. 18 w ramach obowiązującego czasu pracy (także soboty, niedziele i święta).
 4. Wykonywanie wszystkich czynności porządkowych na ekspozycjach i terenie Parku (codziennych i okresowych).
 5. Udział w montażu i demontażu wystaw.
 6. Obsługa imprez organizowanych w Muzeum – możliwa praca, w ramach obowiązującego czasu pracy, także po godz. 18.
 7. Obsługa kasy fiskalnej po przyuczeniu.

Opiekun ekspozycji

 1. Oprowadzanie zwiedzających po ekspozycjach stałych i czasowych Muzeum – udzielanie podstawowych informacji o ekspozycjach.
 2. Dozorowanie ekspozycji w Parku Etnograficznym – przedział czasowy od godz. 8 do godz. 18 w ramach obowiązującego czasu pracy (także soboty, niedziele i święta).
 3. Wykonywanie wszystkich czynności porządkowych na ekspozycjach i terenie Parku (codziennych i okresowych).
 4. Udział w montażu i demontażu wystaw.
 5. Obsługa imprez organizowanych w Muzeum – możliwa praca, w ramach obowiązującego czasu pracy, także po godz. 18.
 6. Obsługa kasy fiskalnej po przyuczeniu.
 7. Wymagania

Przewodnik

– wykształcenie wyższe, zgodne z zakresem działalności Muzeum,

– znajomość języka obcego (oprowadzanie w jęz. obcym), preferowany jęz. angielski lub niemiecki,

Opiekun ekspozycji

wykształcenie minimum średnie (z maturą),

– znajomość języka obcego w stopniu pozwalającym na swobodną komunikację, preferowany jęz. angielski lub niemiecki.

Na obu stanowiskach: obowiązkowość, odpowiedzialność, uczciwość, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole. Mile widziane doświadczenie w zakresie odpowiadającym charakterowi pracy na opisanych stanowiskach.

III. Zgłoszenie powinno zawierać: życiorys z uwzględnieniem wykształcenie i doświadczenia wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie w procesie rekrutacji danych osobowych zawartych w ofercie pracy zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r nr 101, poz.926 z późn. zm.)

 1. Zgłoszenia można składać do dnia 15 marca 2016 r.
 2. osobiście lub listownie w sekretariacie Muzeum Etnograficznego w Toruniu, ul. Wały gen. Sikorskiego 19 (w godz. 9.00-15.00),
 3. pocztą elektroniczną na adres: kontakt@etnomuzeum.pl

Muzeum Etnograficzne w Toruniu nie zwraca złożonych ofert i zastrzega sobie prawo odpowiedzi na wybrane zgłoszenia. Z wybranymi kandydatami będą przeprowadzone rozmowy w uzgodnionym indywidualnie terminie.

Opublikował:admin
Data publikacji:07.03.2016 11:13
Ilość wyświetleń:

Rejest zmian: