23 czerwca, 2020  |   |   Praca

Przeglądasz starsze wersje tego wpisu, z dnia 2020-06-23 @ 15:18:23. Poniżej znajdują się różnice pomiędzy poprzednimi wersjami, a aktualną wersją.

Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu przyjmuje zgłoszenia kandydatów do pracy na  stanowisko: 

opiekun ekspozycji  – umowa o pracę, pełny etat, czas określony

Miejsce pracy: siedziba Muzeum Wały gen. Sikorskiego 19

1.Opis stanowiska (podstawowy zakres zadań)

 1. Dozór ekspozycji  Parku Etnograficznym, dbanie o bezpieczeństwo ekspozycji i zwiedzających.
 2. Udzielanie zwiedzającym informacji o ekspozycji.
 3. Prace porządkowe  (sprzątanie z użyciem detergentów, prace porządkowe na terenie Parku Etnograficznego).
 4. Praca w obowiązującym czasie pracy według  harmonogramu (także soboty, niedziele i święta).
 5. Udział w montażu i demontażu wystaw.
 6. Udział w pracach związanych z przygotowaniem imprez muzealnych, zajęć edukacyjnych  i ich obsługą.

2. Wymagania

 1. Wykształcenie średnie.
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych oraz niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.
 3. Dobry stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku ( brak przeciwwskazań do pracy na wysokości do 3 m).

Wymagania dodatkowe: obowiązkowość, odpowiedzialność, uczciwość, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole. 

III. Zgłoszenie powinno zawierać: dane do kontaktu, list motywacyjny, życiorys z uwzględnieniem wykształcenia i doświadczenia wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie w procesie rekrutacji danych osobowych zawartych w ofercie pracy zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Zgłoszenia można składać do dnia 1 lipca 2020 r.:

 1. osobiście lub listownie w sekretariacie Muzeum Etnograficznego w Toruniu, ul. Wały gen. Sikorskiego 19 (w godz. 9.00-15.00),
 2. pocztą elektroniczną na adres: kontakt@etnomuzeum.pl

Muzeum Etnograficzne w Toruniu nie zwraca złożonych ofert i zastrzega sobie prawo odpowiedzi na wybrane zgłoszenia. Z wybranymi kandydatami będą przeprowadzone rozmowy w uzgodnionym indywidualnie terminie.

Toruń, 23.06.2020 r.

Załączniki

Opublikował:Bartłomiej Oleszek
Data publikacji:23.06.2020 15:18
Ilość wyświetleń:

Rejest zmian:

Załączniki