14 grudnia, 2023  |   |   Praca

Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu przyjmuje zgłoszenia kandydatów do pracy na  stanowisko: 

opiekuna ekspozycji  – umowa o pracę, pełny etat, czas określony

Miejsce pracy: siedziba Muzeum Wały gen. Sikorskiego 19, Toruń

I. Opis stanowiska (podstawowy zakres zadań):

–         dbanie o ogródki przy zagrodach oraz przy kapliczkach na terenie parku etnograficznego (sianie, sadzenie, podlewanie, grabienie),

–         utrzymanie w ciągłej czystości dróg i terenów zielonych w parku,

–         sprzątanie amfiteatru oraz terenów wokół budynku Arsenału,

–         udział w pracach związanych z przygotowaniem imprez muzealnych i ich obsługą.

II. Wymagania:

–         wykształcenie minimum zawodowe kierunkowe (ogrodnictwo, konserwator terenów zielonych itp.),

–         pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych oraz niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,

–         dobry stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku (brak przeciwwskazań do pracy na wysokości do 3 m),

–         obowiązkowość, odpowiedzialność, uczciwość, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole,

–         mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.

III. Zgłoszenie powinno zawierać: 

dane do kontaktu, list motywacyjny, życiorys z uwzględnieniem wykształcenia i doświadczenia.

W CV proszę umieścić klauzulę:„Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu moich danych osobowych podanych w CV w celu prowadzenia bieżącej rekrutacji oraz w celu realizacji procesów rekrutacyjnych w przyszłości.

Zgłoszenia można składać do dnia 03 stycznia 2024 r.:

  1. osobiście lub listownie w sekretariacie Muzeum Etnograficznego w Toruniu, ul. Wały gen. Sikorskiego 19 (w godz. 9.00-15.00),
  2. pocztą elektroniczną na adres: kontakt@etnomuzeum.pl

Muzeum Etnograficzne w Toruniu nie zwraca złożonych ofert i zastrzega sobie prawo odpowiedzi na wybrane zgłoszenia. Z wybranymi kandydatami będą przeprowadzone rozmowy w uzgodnionym indywidualnie terminie.

Toruń, 14.12.2023 roku

Opublikował:admin
Data publikacji:14.12.2023 15:27
Ilość wyświetleń:

Rejest zmian:

Ten wpis nie został zmieniony od czasu publikacji.

Załączniki