11 marca, 2019  | 

Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu przyjmuje zgłoszenia kandydatów do pracy na stanowisko: portier Umowa o pracę, pełen etat, praca w systemie trzyzmianowym Miejsce pracy: Muzeum Etnograficzne, u. Wały gen. Sikorskiego 19 I. Opis stanowiska (podstawowy zakres zadań)
 1. Obsługa urządzeń telewizji przemysłowej i wideo domofonów
 2. Obsługa aparatów telefonicznych, odbieranie i łączenie rozmów
 3. Obsługa systemu sygnalizacji włamaniowej i p.poż.
 4. Właściwe przechowywanie i dysponowanie kluczami – zgodnie z zarządzeniem Dyrektora
 5. Automatyczne  otwieranie i zamykanie bram wjazdowych do Muzeum sterowanych przyciskami w portierni
 6. Dozór wszystkich wejść i dojść do pomieszczeń Muzeum
 7. Nadzór nad bezpieczeństwem pożarowym w czasie nieobecności pracowników Muzeum.
II. Wymagania
 1. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych oraz niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.
 2. Dobry stan zdrowia.
 3. Wykształcenie średnie.
III. Zgłoszenie powinno zawierać: życiorys z uwzględnieniem wykształcenia doświadczenia wraz z  oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie w procesie rekrutacji danych osobowych zawartych w ofercie pracy zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych. IV. Zgłoszenia można składać do dnia 19 marca 2019 r.
 1. Osobiście lub listownie w sekretariacie Muzeum Etnograficznego w Toruniu,
 2. Wały gen. Sikorskiego 19 (poniedziałek – piątek  w godz. 9.00 – 15.00)
 3. Pocztą elektroniczną na adres: kontakt@etnomuzeum.pl
Muzeum Etnograficzne w Toruniu nie zwraca złożonych ofert i zastrzega sobie prawo odpowiedzi na wybrane zgłoszenia. Z wybranymi kandydatami będą przeprowadzone rozmowy w uzgodnionym indywidualnie terminie. Toruń, 11.03.2019 r.