23 czerwiec, 2020  | 

Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu przyjmuje

zgłoszenia kandydatów do pracy na stanowisko:

portier: umowa o pracę, pełen etat, praca w systemie trzyzmianowym

Miejsce pracy: Muzeum Etnograficzne, u. Wały gen. Sikorskiego 19

I. Opis stanowiska (podstawowy zakres zadań)

 1. Obsługa urządzeń telewizji przemysłowej i wideo domofonów
 2. Obsługa aparatów telefonicznych, odbieranie i łączenie rozmów
 3. Obsługa systemu sygnalizacji włamaniowej i p.poż.
 4. Właściwe przechowywanie i dysponowanie kluczami – zgodnie z zarządzeniem

      Dyrektora

 1. Automatyczne  otwieranie i zamykanie bram wjazdowych do Muzeum sterowanych przyciskami w portierni
 2. Dozór wszystkich wejść i dojść do pomieszczeń Muzeum
 3. Nadzór nad bezpieczeństwem pożarowym w czasie nieobecności pracowników Muzeum.

II. Wymagania

 1. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych oraz niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.
 2. Dobry stan zdrowia.
 3. Wykształcenie średnie.

III. Zgłoszenie powinno zawierać: życiorys z uwzględnieniem wykształcenia doświadczenia wraz z  oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie w procesie rekrutacji danych osobowych zawartych w ofercie pracy zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.

IV. Zgłoszenia można składać do dnia 1 lipca 2020 r.

 1.  Osobiście lub listownie w sekretariacie Muzeum Etnograficznego w Toruniu,

            ul. Wały gen. Sikorskiego 19 (poniedziałek – piątek  w godz. 9.00 – 15.00)

Muzeum Etnograficzne w Toruniu nie zwraca złożonych ofert i zastrzega sobie prawo odpowiedzi na wybrane zgłoszenia. Z wybranymi kandydatami będą przeprowadzone

rozmowy w uzgodnionym indywidualnie terminie.

Toruń, 23.06.2020 r.

Opublikował:Bartłomiej Oleszek
Data publikacji:23.06.2020 15:19
Ilość wyświetleń:

Rejest zmian:

 • Zaktualizowane 23 czerwca 2020 o 15:19:57 [aktualna wersja] przez Bartłomiej Oleszek
 • Zaktualizowane 23 czerwca 2020 o 15:19:55 przez Bartłomiej Oleszek

Załączniki