1 kwietnia, 2019  |   |   Praca

Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu przyjmuje zgłoszenia kandydatów do pracy na stanowisko: pracownik gospodarczy/ opiekun ekspozycji – pełen etat (40 godzin tygodniowo), czas określony: od kwietnia do października 2019 r.

Miejsce pracy: Olenderski Park Etnograficzny, Wielka Nieszawka, ul. Mennonitów 14

I. Opis stanowiska (podstawowy zakres zadań)

  1. Prace porządkowe w budynkach muzealnych i na terenie Parku: systematyczne prace porządkowe w pomieszczeniach administracyjnych (sprzątanie, mycie okien, podłóg, wyposażenia, sanitariatów z użyciem detergentów i środków dezynfekujących itp.).
  2. Prace z zakresu pielęgnacji zieleni: prace porządkowe na terenie Parku, utrzymanie zieleni – ogródki kwiatowe i warzywne, cmentarz, trawniki, w tym sianie, sadzenie, pielenie, grabienie, podlewanie itp.
  3. Sporadycznie, w zależność od potrzeby udzielanie podstawowych informacji i objaśnień zwiedzającym Muzeum, możliwa praca w sobotę i niedzielę.
  4. Udział w pracach związanych z przygotowaniem imprez muzealnych i ich obsługą.

II. Wymagania

  1. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych oraz niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.
  2. Dobry stan zdrowia bez przeciwwskazań do pracy na wysokości.

Mile widziane doświadczenie w zakresie odpowiadającym charakterowi pracy na stanowisku, wykształcenie zawodowe lub średnie.

III. Zgłoszenie powinno zawierać: życiorys z uwzględnieniem wykształcenia i doświadczenia wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie w procesie rekrutacji danych osobowych zawartych w ofercie pracy zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

IV. Zgłoszenia można składać do dnia 9 kwietnia 2019 r.

  1. osobiście lub listownie w sekretariacie Muzeum Etnograficznego w Toruniu, ul. Wały gen. Sikorskiego 19 (w godz. 9.00-15.00),
  2. pocztą elektroniczną na adres: kontakt@etnomuzeum.pl

Muzeum Etnograficzne w Toruniu nie zwraca złożonych ofert i zastrzega sobie prawo odpowiedzi na wybrane zgłoszenia. Z wybranymi kandydatami będą przeprowadzone rozmowy w uzgodnionym indywidualnie terminie.

Toruń, 1.04.2019 r.

Opublikował:Bartłomiej Oleszek
Data publikacji:01.04.2019 13:31
Ilość wyświetleń:

Rejest zmian:

  • Zaktualizowane 2019-04-01 @ 13:31:17 [aktualna wersja] przez Bartłomiej Oleszek
  • Zaktualizowane 2019-04-01 @ 13:31:17 przez Bartłomiej Oleszek

Załączniki