1 lutego, 2018  | 

Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu przyjmuje zgłoszenia kandydatów do pracy na stanowisko: pracownik gospodarczy/rzemieślnik – pełen etat, od marca 2018 r. Miejsce pracy: Muzeum Etnograficzne w Toruniu, ul. Wały gen. Sikorskiego 19. I. Opis stanowiska (podstawowy zakres zadań)
 1. wykonywanie prac porządkowo-gospodarczych na terenie Muzeum,
 2. wykonywanie prac załadunkowych i wyładunkowych obiektów w ruchu muzealnym, transport ręczny,
 3. prace przy montażu i demontażu wystaw muzealnych,
 4. naprawa urządzeń sanitarno–kanalizacyjnych i sanitarnych w razie potrzeby,
 5. wykonywanie drobnych prac remontowo-budowlanych,
 6. koszenie trawy, grabienie, cięcia pielęgnacyjne krzewów i drzew, odchwaszczanie,
 7. utrzymanie porządku i czystości na terenie  Muzeum, odśnieżanie terenu,
 8. obsługa imprez na terenie Muzeum.
II. Wymagania
 1. Preferowane wykształcenie zawodowe.
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych oraz niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.
 3. Dobry stan zdrowia bez przeciwwskazań do pracy na wysokości.
Preferowane będzie doświadczenie w zakresie odpowiadającym charakterowi pracy na stanowisku. III. Zgłoszenie powinno zawierać: życiorys z uwzględnieniem wykształcenia i doświadczenia wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie w procesie rekrutacji danych osobowych zawartych w ofercie pracy zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 1. Zgłoszenia można składać do dnia 12 lutego 2018 r.
 2. osobiście lub listownie w sekretariacie Muzeum Etnograficznego w Toruniu, ul. Wały gen. Sikorskiego 19 (w godz. 9.00-15.00),
 3. pocztą elektroniczną na adres: kontakt@etnomuzeum.pl
Muzeum Etnograficzne w Toruniu nie zwraca złożonych ofert i zastrzega sobie prawo odpowiedzi na wybrane zgłoszenia. Z wybranymi kandydatami będą przeprowadzone rozmowy w uzgodnionym indywidualnie terminie.