13 września, 2018  |   |   Praca

Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu przyjmuje zgłoszenia kandydatów do pracy na stanowisko: pracownik gospodarczy/rzemieślnik – umowa o pracę, pełen etat

Miejsce pracy: Muzeum Etnograficzne w Toruniu, ul. Wały gen. Sikorskiego 19

I. Opis stanowiska (podstawowy zakres zadań)

 1. wykonywanie prac porządkowo-gospodarczych na terenie Muzeum,
 2. wykonywanie prac załadunkowych i wyładunkowych obiektów w ruchu muzealnym, transport ręczny,
 3. prace przy montażu i demontażu wystaw muzealnych,
 4. wykonywanie drobnych prac remontowo-budowlanych,
 5. koszenie trawy, grabienie, cięcia pielęgnacyjne krzewów i drzew, odchwaszczanie,
 6. utrzymanie porządku i czystości na terenie  Muzeum, odśnieżanie terenu,
 7. obsługa imprez na terenie Muzeum.

II. Wymagania

 1. Preferowane wykształcenie zawodowe.
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych oraz niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.
 3. Dobry stan zdrowia bez przeciwwskazań do pracy na wysokości.

Preferowane będzie doświadczenie w zakresie odpowiadającym charakterowi pracy na stanowisku.

III. Zgłoszenie powinno zawierać: życiorys z uwzględnieniem wykształcenia i doświadczenia wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie w procesie rekrutacji danych osobowych zawartych w ofercie pracy w brzmieniu:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez  Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu w celu i zakresie niezbędnym dla procesu rekrutacji.”

 1. Zgłoszenia można składać do dnia 20 września 2018 r.
 2. osobiście lub listownie w sekretariacie Muzeum Etnograficznego w Toruniu, ul. Wały gen. Sikorskiego 19 (w godz. 9.00-15.00),
 3. pocztą elektroniczną na adres: kontakt@etnomuzeum.pl

Muzeum Etnograficzne w Toruniu nie zwraca złożonych ofert i zastrzega sobie prawo odpowiedzi na wybrane zgłoszenia. Z wybranymi kandydatami będą przeprowadzone rozmowy w uzgodnionym indywidualnie terminie.

Opublikował:Bartłomiej Oleszek
Data publikacji:13.09.2018 15:30
Ilość wyświetleń:

Rejest zmian:

 • Zaktualizowane 2018-09-13 @ 15:30:02 [aktualna wersja] przez Bartłomiej Oleszek
 • Zaktualizowane 2018-09-13 @ 15:30:02 przez Bartłomiej Oleszek

Załączniki