30 sierpnia, 2021  |   |   Praca

Przeglądasz starsze wersje tego wpisu, z dnia 2021-08-30 @ 09:20:53. Poniżej znajdują się różnice pomiędzy poprzednimi wersjami, a aktualną wersją.

Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu przyjmuje zgłoszenia kandydatów do pracy na  stanowisko: 

przewodnik  – umowa o pracę, pełny etat

Miejsce pracy: siedziba Muzeum Wały gen. Sikorskiego 19

1.Opis stanowiska (podstawowy zakres zadań): obowiązki przewodnika oraz w pewnym zakresie praca w kasie/sklepiku muzealnym

 1. Oprowadzanie zwiedzających po ekspozycjach stałych i czasowych, po Parku Etnograficznym.
 2. Dozór ekspozycji, dbanie o bezpieczeństwo ekspozycji i zwiedzających.
 3. Prace porządkowe na wystawach  (sprzątanie z użyciem detergentów, obsługa nawilżaczy).
 4. Praca w obowiązującym czasie pracy według  harmonogramu (także soboty, niedziele i święta).
 5. Udział w montażu i demontażu wystaw.
 6. Udział w pracach związanych z przygotowaniem imprez muzealnych, zajęć edukacyjnych  i ich obsługą.
 7. Sprzedaż biletów wstępu do Muzeum oraz pamiątek i wydawnictw.
 8. Prowadzenie sklepiku muzealnego: zaopatrzenie w pamiątki i wydawnictwa, zamawianie towaru, wystawianie faktur,  obsługa programu komputerowego Symfonia Handel.
 9. Udzielanie klientom informacji na temat oferty i działalności Muzeum, przyjmowanie zgłoszeń zwiedzania.

2. Wymagania

 1. Wykształcenie wyższe, zgodne z zakresem działalności Muzeum – minimum licencjat.
 2. Mile widziana znajomość języka obcego – angielski komunikatywnie.
 3. Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych oraz niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.
 4. Dobry stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku ( brak przeciwwskazań do pracy na wysokości do 3 m).

Wymagania dodatkowe: obowiązkowość, odpowiedzialność, uczciwość, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole. Mile widziane doświadczenie w zakresie odpowiadającym charakterowi pracy na opisanym stanowisku. 

III. Zgłoszenie powinno zawierać: dane do kontaktu, list motywacyjny, życiorys z uwzględnieniem wykształcenia i doświadczenia wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie w procesie rekrutacji danych osobowych zawartych w ofercie pracy zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

IV. Zgłoszenia można składać do dnia 7 września 2021 r.:

 1. osobiście lub listownie w sekretariacie Muzeum Etnograficznego w Toruniu, ul. Wały gen. Sikorskiego 19 (w godz. 9.00-15.00),
 2. pocztą elektroniczną na adres: kontakt@etnomuzeum.pl

Muzeum Etnograficzne w Toruniu nie zwraca złożonych ofert i zastrzega sobie prawo odpowiedzi na wybrane zgłoszenia. Z wybranymi kandydatami będą przeprowadzone rozmowy w uzgodnionym indywidualnie terminie.

Toruń, 30.08.2021 r.

Opublikował:Bartłomiej Oleszek
Data publikacji:30.08.2021 09:20
Ilość wyświetleń:

Rejest zmian: