24 lipca, 2023  |   |   Praca

Zmiany w tej wersji wpisu:
- Zmiana treści

Przeglądasz starsze wersje tego wpisu, z dnia 2023-07-24 @ 15:38:05. Poniżej znajdują się różnice pomiędzy poprzednimi wersjami, a aktualną wersją.

Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu przyjmuje zgłoszenia kandydatów do pracy na  stanowisko: przewodnik/opiekun ekspozycji  – umowa o pracę, pół etatu.
Miejsce pracy: Olenderski Park Etnograficzny, Wielka Nieszawka, ul. Mennonitów 14


I. Opis stanowiska (podstawowy zakres zadań)

 1. Dozór ekspozycji w Parku Etnograficznym, dbanie o bezpieczeństwo ekspozycji i zwiedzających.
 2. Udzielanie zwiedzającym podstawowych informacji o ekspozycji.
 3. Oprowadzanie po ekspozycji w Parku Etnograficznym w języku polskim i niemieckim.
 4. Prace porządkowe w obiektach zabytkowych  (sprzątanie z użyciem detergentów).
 5. Prace porządkowe na terenie Parku Etnograficznego (utrzymanie zieleni: ogródki kwiatowe, warzywne, trawniki itp.).
 6. Praca w obowiązującym czasie pracy według  harmonogramu (także soboty, niedziele i święta).
 7. Udział w montażu i demontażu wystaw.
 8. Udział w pracach związanych z przygotowaniem imprez muzealnych, zajęć edukacyjnych  i ich obsługą.

II. Wymagania:

 1. Wykształcenie minimum średnie.
 2. Bardzo dobra znajomość języka niemieckiego.
 3. Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych oraz niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.
 4. Dobry stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku (brak przeciwwskazań do pracy na wysokości do 3 m).
  Wymagania dodatkowe: obowiązkowość, odpowiedzialność, uczciwość, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole.
 5. Wykształcenie minimum średnie.
 6. Bardzo dobra znajomość języka niemieckiego.
 7. Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych oraz niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.
 8. Dobry stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku (brak przeciwwskazań do pracy na wysokości do 3 m).
  Wymagania dodatkowe: obowiązkowość, odpowiedzialność, uczciwość, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole.

III. Zgłoszenie powinno zawierać:

dane do kontaktu, list motywacyjny, życiorys z uwzględnieniem wykształcenia i doświadczenia.

W CV proszę umieścić klauzulę: „Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu moich danych osobowych podanych w CV w celu prowadzenia bieżącej rekrutacji oraz w celu realizacji procesów rekrutacyjnych w przyszłości.”

Zgłoszenia można składać do dnia 2 sierpnia 2023 r.: osobiście lub listownie w sekretariacie Muzeum Etnograficznego w Toruniu, ul. Wały gen. Sikorskiego 19 (w godz. 9.00-15.00), pocztą elektroniczną na adres: kontakt@etnomuzeum.pl

Muzeum Etnograficzne w Toruniu nie zwraca złożonych ofert i zastrzega sobie prawo odpowiedzi na wybrane zgłoszenia. Z wybranymi kandydatami będą przeprowadzone rozmowy w uzgodnionym indywidualnie terminie.

Załączniki

Opublikował:admin
Data publikacji:24.07.2023 15:38
Ilość wyświetleń:

Rejest zmian:

Załączniki