27 grudnia, 2022  |   |   Praca

Przeglądasz starsze wersje tego wpisu, z dnia 2022-12-27 @ 11:32:44. Poniżej znajdują się różnice pomiędzy poprzednimi wersjami, a aktualną wersją.

Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu przyjmuje zgłoszenia kandydatów do pracy na  stanowisko:

Przewodnik  – umowa o pracę na zastępstwo, pełny etat
Miejsce pracy: siedziba Muzeum Wały gen. Sikorskiego 19

I. Opis stanowiska (podstawowy zakres zadań): obowiązki przewodnika oraz w pewnym zakresie praca w kasie/sklepiku muzealnym.

 • Oprowadzanie zwiedzających po ekspozycjach stałych i czasowych, po Parku Etnograficznym.
 • Dozór ekspozycji, dbanie o bezpieczeństwo ekspozycji i zwiedzających.
 • Prace porządkowe na wystawach  (sprzątanie z użyciem detergentów, obsługa nawilżaczy).
 • Praca w obowiązującym czasie pracy według  harmonogramu (także soboty, niedziele i święta).
 • Udział w montażu i demontażu wystaw.
 • Udział w pracach związanych z przygotowaniem imprez muzealnych, zajęć edukacyjnych i ich obsługą.
 • Sprzedaż biletów wstępu do Muzeum oraz pamiątek i wydawnictw.
 • Prowadzenie sklepiku muzealnego: zaopatrzenie w pamiątki i wydawnictwa, zamawianie towaru, wystawianie faktur,  obsługa programu komputerowego Symfonia Handel.
 • Udzielanie klientom informacji na temat oferty i działalności Muzeum, przyjmowanie zgłoszeń zwiedzania.

II. Wymagania

 • Wykształcenie wyższe, zgodne z zakresem działalności Muzeum – minimum licencjat.
 • Znajomość języka obcego – angielski komunikatywnie.
 • Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych oraz niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.
 • Dobry stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku ( brak przeciwwskazań do pracy na wysokości do 3 m).

Wymagania dodatkowe: obowiązkowość, odpowiedzialność, uczciwość, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole.

Mile widziane doświadczenie w zakresie odpowiadającym charakterowi pracy na opisanym stanowisku.


III. Zgłoszenie powinno zawierać: dane do kontaktu, list motywacyjny, życiorys z uwzględnieniem wykształcenia i doświadczenia.


W CV proszę umieścić klauzulę: „Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu moich danych osobowych podanych
w CV w celu prowadzenia bieżącej rekrutacji oraz w celu realizacji procesów rekrutacyjnych w przyszłości.”


IV. Zgłoszenia można składać do dnia 8 stycznia 2023 r.:

 1. osobiście lub listownie w sekretariacie Muzeum Etnograficznego w Toruniu, ul. Wały gen. Sikorskiego 19 (w godz. 9.00-15.00),
 2. pocztą elektroniczną na adres: kontakt@etnomuzeum.pl
  Muzeum Etnograficzne w Toruniu nie zwraca złożonych ofert i zastrzega sobie prawo odpowiedzi na wybrane zgłoszenia.
 3. Z wybranymi kandydatami będą przeprowadzone rozmowy w uzgodnionym indywidualnie terminie.

Załączniki

Opublikował:admin
Data publikacji:27.12.2022 11:30
Ilość wyświetleń:

Rejest zmian:

Załączniki