11 marca, 2024  |   |   Praca

Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu przyjmuje zgłoszenia kandydatów do pracy na  stanowisko: przewodnik – umowa o pracę na czas określony (IV-IX 2024), pełny etat.


Miejsce pracy: Olenderski Park Etnograficzny, Wielka Nieszawka, ul. Mennonitów 14


I. Opis stanowiska (podstawowy zakres zadań)

 1. Dozór ekspozycji w Parku Etnograficznym, dbanie o bezpieczeństwo ekspozycji i zwiedzających.
 2. Udzielanie zwiedzającym podstawowych informacji o ekspozycji.
 3. Oprowadzanie po ekspozycji w Parku Etnograficznym w języku polskim i angielskim.
 4. Prace porządkowe w obiektach zabytkowych  (sprzątanie z użyciem detergentów).
 5. Prace porządkowe na terenie Parku Etnograficznego (utrzymanie zieleni: ogródki kwiatowe, warzywne, trawniki itp.).
 6. Praca w obowiązującym czasie pracy według  harmonogramu (także soboty, niedziele i święta).
 7. Udział w montażu i demontażu wystaw.

Udział w pracach związanych z przygotowaniem imprez muzealnych, zajęć edukacyjnych i ich obsługą.

II. Wymagania:

 1. Wykształcenie wyższe.
 2. Bardzo dobra znajomość języka angielskiego.
 3. Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych oraz niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.
 4. Dobry stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku (brak przeciwwskazań do pracy na wysokości do 3 m).
  Wymagania dodatkowe: obowiązkowość, odpowiedzialność, uczciwość, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole.

Wymagania dodatkowe: obowiązkowość, odpowiedzialność, uczciwość, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole. 

III. Zgłoszenie powinno zawierać:

dane do kontaktu, list motywacyjny, życiorys z uwzględnieniem wykształcenia i doświadczenia.
W CV proszę umieścić klauzulę: „Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu moich danych osobowych podanych w CV w celu prowadzenia bieżącej rekrutacji oraz w celu realizacji procesów rekrutacyjnych w przyszłości.”

Zgłoszenia można składać do dnia 22 marca 2024 r.:

1.  osobiście lub listownie w sekretariacie Muzeum Etnograficznego w Toruniu, ul. Wały gen. Sikorskiego 19 (w godz. 9.00-15.00),

2.  pocztą elektroniczną na adres: kontakt@etnomuzeum.pl

Muzeum Etnograficzne w Toruniu nie zwraca złożonych ofert i zastrzega sobie prawo odpowiedzi na wybrane zgłoszenia. Z wybranymi kandydatami będą przeprowadzone rozmowy w uzgodnionym indywidualnie terminie.

Opublikował:admin
Data publikacji:11.03.2024 12:04
Ilość wyświetleń:

Rejest zmian:

Ten wpis nie został zmieniony od czasu publikacji.

Załączniki