13 lutego, 2017  | 

Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu przyjmuje zgłoszenia kandydatów do pracy na stanowisko: rzemieślnik - ds. elektrycznych i techniczno-gospodarczych Umowa o pracę, pełen etat I. Opis stanowiska (podstawowy zakres zadań)
  1. dokonywanie systematycznych przeglądów, montażu, napraw, wymiany i konserwacji urządzeń elektroenergetycznych i instalacji znajdujących się w budynkach i na terenie zewnętrznym Muzeum,
  2. wykonywanie pomiarów instalacji elektrycznej i odgromowej,
  3. wykonywanie prac przy ekspozycjach Muzeum, m. in. oświetlenie obiektów, powierzchni wystawienniczych i innych prac związanych z montażem i demontażem wystaw,
  4. obsługa sprzętu nagłaśniającego podczas imprez, konferencji itp. (po przeszkoleniu),
  5. wykonywanie prac porządkowo-gospodarczych w budynkach i na terenie Muzeum,
  6. wykonywanie prac załadunkowych i wyładunkowych przy transporcie muzealiów, sprzętów, towarów itp.
II. Wymagania - wykształcenie  zawodowe, elektryczne ze świadectwem kwalifikacyjnym uprawniającym do zajmowania się eksploatacją urządzeń instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, prac kontrolno-pomiarowych, - dobry stan zdrowia, kwalifikujący do pracy na wysokości powyżej 3m - doświadczenie w zakresie odpowiadającym charakterowi pracy na stanowisku. III. Zgłoszenie powinno zawierać: życiorys z uwzględnieniem wykształcenia, uprawnień i  doświadczenia wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie w procesie rekrutacji danych osobowych zawartych w ofercie pracy zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r nr 101, poz.926 z późn. zm.)
  1. Zgłoszenia można składać do dnia 21 lutego 2017 r.
  2. osobiście lub listownie w sekretariacie Muzeum Etnograficznego w Toruniu, Wały gen. Sikorskiego 19 (poniedziałek – piątek w godz.9.00-15.00),
  3. pocztą elektroniczną na adres: kontakt@etnomuzeum.pl
Muzeum Etnograficzne w Toruniu nie zwraca złożonych ofert i zastrzega sobie prawo odpowiedzi na wybrane zgłoszenia. Z wybranymi kandydatami będą przeprowadzone rozmowy w uzgodnionym indywidualnie terminie.