29 czerwca, 2020  |   |   Praca

Przeglądasz starsze wersje tego wpisu, z dnia 2020-06-29 @ 11:17:28. Poniżej znajdują się różnice pomiędzy poprzednimi wersjami, a aktualną wersją.

Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu przyjmuje zgłoszenia kandydatów do pracy na stanowisko:

specjalista ds. kadr: umowa o pracę, pełen etat

Miejsce pracy: Muzeum Etnograficzne, u. Wały gen. Sikorskiego 19

I. Opis stanowiska (podstawowy zakres zadań)

 1. Obsługa procesów związanych z zatrudnieniem, przebiegiem oraz rozwiązaniem umów o pracę.
 2. Sporządzanie umów cywilno-prawnych.
 3. Obsługa systemu kadrowo-płacowego (Vulcan).
 4. Prowadzenie akt osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 5. Nadzór nad przestrzeganiem prawa pracy w instytucji.
 6. Współpraca z kierownikami działów w zakresie bieżących spraw pracowniczych, współpraca z działem finansowym.
 7. Prowadzenie ewidencji czasu pracy.
 8. Sporządzanie deklaracji, formularzy i sprawozdań do ZUS, GUS oraz innych instytucji zewnętrznych.
 9. Przygotowywanie raportów, zestawień oraz zaświadczeń.
 10. Dbanie o rozwój pracownika i koordynowanie procesów szkoleniowych.
 11. Gospodarowanie transportem instytucji (organizowanie i nadzór nad pracą kierowcy).

II. Wymagania

 1. Wykształcenie wyższe.
 2. Doświadczenie3 lata pracy na stanowisku w zakresie spraw kadrowych lub stanowisku pokrewnym, doświadczenie w obsłudze kadrowej firm zatrudniających powyżej 50 pracowników będzie dodatkowym atutem.
 3. Bardzo dobra znajomość obsługi programów kadrowo – płacowych, MS Office, Excel i World, program Płatnik.
 4. Dobra znajomość przepisów z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych
 5. Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych oraz niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.
 6. Znajomość zasad naliczania wynagrodzeń i zasiłków.

Wymagania dodatkowe: obowiązkowość, odpowiedzialność, uczciwość, dobre umiejętności interpersonalne, umiejętność pracy w zespole, chęć ciągłego samokształcenia, otwarcie na rozwój kariery zawodowej.

III. Zgłoszenie powinno zawierać: dane do kontaktu, list motywacyjny, życiorys z uwzględnieniem wykształcenia i doświadczenia wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie w procesie rekrutacji danych osobowych zawartych w ofercie pracy zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

IV. Zgłoszenia można składać do dnia 14 lipca 2020 r.

 1. Listownie lub osobiście w sekretariacie Muzeum Etnograficznego w Toruniu, ul. Wały gen. Sikorskiego 19 (poniedziałek – piątek  w godz. 9.00 – 15.00)

Muzeum Etnograficzne w Toruniu nie zwraca złożonych ofert i zastrzega sobie prawo odpowiedzi na wybrane zgłoszenia. Z wybranymi kandydatami będą przeprowadzone rozmowy w uzgodnionym indywidualnie terminie.

Toruń, 29.06.2020 r.

Załączniki

Opublikował:Bartłomiej Oleszek
Data publikacji:29.06.2020 11:17
Ilość wyświetleń:

Rejest zmian:

Załączniki