9 stycznia, 2017  | 

Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu przyjmuje zgłoszenia kandydatów do pracy na stanowisko: specjalista ds. promocji   I. Opis stanowiska (podstawowy zakres zadań)
  1. Realizacja działań promocyjnych muzeum w zakresie reklamy, public relations, promocji sprzedaży oraz sponsoringu.
  2. Administrowanie stroną internetową Muzeum, mediami społecznościowymi, opracowywanie informacji o Muzeum dla portali internetowych oraz bieżące ich uaktualnianie.
  3. Redakcja tekstów pracowników, pisanie tekstów do mediów, opracowywanie informacji dla mediów dotyczących działalności Muzeum.
  4. Przygotowywanie i realizacja materiałów promocyjnych.
  5. Organizowanie kontaktów z mediami oraz instytucjami i organizacjami współpracującymi z Muzeum.
  6. Inicjowanie różnych form działań promocyjnych.
II. Wymagania - wykształcenie wyższe, zgodne z zakresem działalności Muzeum, - znajomość języka obcego, preferowany jęz. angielski, - umiejętność administrowania stronami www i zarządzania treścią w mediach społecznościowych, - umiejętność opracowywania i redagowania tekstów. Mile widziane doświadczenie w zakresie odpowiadającym charakterowi pracy na stanowisku. III. Zgłoszenie powinno zawierać: życiorys z uwzględnieniem wykształcenia i doświadczenia wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie w procesie rekrutacji danych osobowych zawartych w ofercie pracy zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r nr 101, poz.926 z późn. zm.) IV. Zgłoszenia można składać do dnia 18 stycznia 2017 r.
  1. osobiście lub listownie w sekretariacie Muzeum Etnograficznego w Toruniu, ul. Wały gen. Sikorskiego 19 (w godz. 9.00-15.00),
  2. pocztą elektroniczną na adres: kontakt@etnomuzeum.pl
  Muzeum Etnograficzne w Toruniu nie zwraca złożonych ofert i zastrzega sobie prawo odpowiedzi na wybrane zgłoszenia. Z wybranymi kandydatami będą przeprowadzone rozmowy w uzgodnionym indywidualnie terminie.