22 czerwca, 2017  | 

Znak sprawy: Tech/270-2/PN/06/2017

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

nr 528875-N-2017-2017 z dn. 08-06-2017 r BZP  prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą: Dostawa jednego fabrycznie nowego samochodu osobowo-dostawczego.

 

Zamawiający informuje, że przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93.ust.1 pkt 1 Pzp Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu zastrzeżeniem pkt 2 i 3.

 

Uzasadnienie faktyczne: 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

 

dr Hubert Czachowski

Dyrektor

Muzeum Etnograficznego w Toruniu

Opublikował:Bartłomiej Oleszek
Data publikacji:22.06.2017 14:23
Ilość wyświetleń:

Rejest zmian:

  • Zaktualizowane przez Bartłomiej Oleszek
  • Zaktualizowane 2017-06-22 @ 14:23:48 przez Bartłomiej Oleszek

Załączniki

  • pdf Informacja
    Wielkość pliku: 475 KB Pobrania: 567