4 grudnia, 2020  | 

Znak sprawy: Tech/270-3/PN/10/2020

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – dotyczy przetargu na remont elewacji budynku przy ul. Rabiańskiej 19.