5 lipca, 2017  | 

Znak sprawy: Tech/270-3/PN/06/2017

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - w trybie przetargu nieograniczonego na "Dostawę jednego fabrycznie nowego samochodu osobowo-dostawczego" (znak sprawy: Tech/270-3/PN/06/2017).