5 lipca, 2017  | 

Znak sprawy: Tech/270-3/PN/06/2017

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę jednego fabrycznie nowego samochodu osobowo-dostawczego” (znak sprawy: Tech/270-3/PN/06/2017).

Załączniki

Opublikował:Bartłomiej Oleszek
Data publikacji:05.07.2017 09:48
Ilość wyświetleń:

Rejest zmian: