2 października, 2019  | 

Znak sprawy: Tech/270-2/PN/2019

Informacja z otwarcia ofert – dotyczy prac konserwatorskich w obiektach architektonicznych-muzealiach w Muzeum Etnograficznym w Toruniu.