27 kwietnia, 2018  | 

Znak sprawy: TECH/270-1/PN/2018

Informacja z otwarcia ofert – dotyczy przetargu na ochronę osób, nieruchomości, obiektów i mienia Muzeum Etnograficznego w Toruniu (znak sprawy TECH/270-1/PN/2018).