24 lipca, 2018  | 

Znak sprawy: Tech/270-2/PN/2018

Informacja z otwarcia ofert – dotyczy przetargu na prace konserwatorskie w obiektach architektonicznych-muzealiach w Muzeum Etnograficznym w Toruniu.