18 marca, 2021  | 

Znak sprawy: Tech/270-1/TP/03/2021

Termin składania ofert: 2021/04/07 12:00

Przeglądasz starsze wersje tego wpisu, z dnia 2021-03-18 @ 11:05:46. Poniżej znajdują się różnice pomiędzy poprzednimi wersjami, a aktualną wersją.

Muzeum Etnograficzne w Toruniu jako Zamawiający wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy PZP przez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu pod nr 2021/BZP00018995/01 w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Tytuł postępowania: „Modernizacja sieci wodociągowej przeciwpożarowej na terenie Muzeum Etnograficznego w Toruniu”.

Załączniki

Wytworzył: Zygmunt Grochowski
Opublikował:Bartłomiej Oleszek
Data publikacji:18.03.2021 11:05
Ilość wyświetleń:

Rejest zmian:

  • Zaktualizowane przez Bartłomiej Oleszek
  • Zaktualizowane 2021-03-18 @ 11:05:46 przez Bartłomiej Oleszek

Załączniki