8 czerwca, 2017  | 

Znak sprawy: Tech/270-2/PN/06/2017

Termin składania ofert: 2017/06/20 12:00

Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prufferowej w Toruniu ogłasza nabór ofert na dostawę samochodu osobowo-dostawczego w trybie przetargu nieograniczonego. Termin składania ofert: 2017/06/20.