5 stycznia, 2016  | 

Znak sprawy: Tech/270-8/PN/2015

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Roboty budowlane Toruń: Zagospodarowanie terenu OPE w Wielkiej Nieszawce I etap Numer ogłoszenia: 2086-2016