28 czerwca, 2018  | 

Znak sprawy: Tech/270-1/PN2018r.

Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prufferowej w Toruniu, jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi pn. "Ochrona osób, nieruchomości, obiektów i mienia Muzeum Etnograficznego w Toruniu", informuje, że wybrano ofertę złożoną przez Krajowe Biuro Ochrony "Asekuracja-Maxpol" spółka z o.o., ul. Szosa Chełmińska 28, 87-100 Toruń.