13 lipca, 2018  | 

Znak sprawy: Tech/270-2/PN/2018

Termin składania ofert: 2018/07/20 12:00

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o przetargu na prace konserwatorskie w obiektach architektonicznych-muzealiach w Muzeum Etnograficznym w Toruniu. Termin składania ofert: 20.07.2018 r., godz. 12.00