13 lutego, 2020  | 

Muzeum Etnograficzne w Toruniu przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych jakie przewiduje przeprowadzić w roku 2020.