11 października, 2016  | 

Znak sprawy: Tech/270 -3/PN/2016

Protokół z posiedzenia komisji przetargowej z posiedzenia komisji przetargowej w dn. 19.09.2016 r o godz. 13.00 w sprawie otwarcia ofert - czynności dotyczących postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - w trybie przetargu nieograniczonego na ,,Opracowanie projektu sygnalizacji włamania i napadu oraz te|ewizji dozorowej na terenie OPE w Wielkiej Nieszawce".