30 maja, 2016  | 

Znak sprawy: Tech/270-2/PN/2016

Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prűfferowej w Toruniu w postępowaniu publicznym nr Tech/270-2/PN/2016 wprowadza następujące uzupełnienia w zał. nr 1.1., 1.2 i 1.3 do SIWZ wg n.w. Załączników: Zmiany do zał. nr 1.1 .- Opis przedmiotu zamówienia, Rysunki do zał. 1.2. - Projekt budowlany, Zamiany w zał. A do zał. 1.3. - Przedmiary robót. Uwaga: Termin składania ofert pozostaje bez zmian.