11 września, 2017  | 

Znak sprawy: Tech/270-5/PN/08/2017

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. Dotyczy: dostawy energii elektrycznej do budynków Muzeum Etnograficznego w Toruniu.