7 września, 2017  | 

Znak sprawy: Tech/270-4/PN/08/2017

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. Dotyczy: remontu dachu obiektu przy ul. Rabiańskiej 21 w Toruniu.