24 października, 2019  | 

Znak sprawy: Tech/270-2/PN/2019

Zawiadomienie o wyborze oferty – dotyczy prac konserwatorskich w obiektach architektonicznych-muzealiach w Muzeum Etnograficznym w Toruniu.