21 maja, 2019  | 

Znak sprawy: TECH/270-3/PN/06/2019

Zawiadomienie o wyborze oferty – dotyczy przetargu na modernizację amfiteatru Muzeum Etnograficznego w Toruniu.