27 maja, 2020  | 

Znak sprawy: TECH/270-1/PN/2020

Informacja o wyborze oferty – dotyczy przetargu na ochronę osób, nieruchomości, obiektów i mienia Muzeum Etnograficznego w Toruniu.